Hírolvasó

Hogyan legyünk mindig és mindenhol filozófusok?

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, május 1 - 10:19
Hogyan legyünk mindig és mindenhol filozófusok? Bujáki Márton 2018.05.01. kedd, 12:19 Szerző Jorge Ángel Livraga

Egy jószerivel elveszett tudásról van szó. A szüntelen változás zsivajában és elidegenedésében születtünk és nevelkedtünk, állandó menekülésben az unalom réme vagy pszichénk képzelgései elől.

A „régi világ”, ahonnan mindnyájan származunk, makacsul hat ránk üres szokásaival, engedményeivel, és a kiüresedett vallási formák és az állatias materializmus közti kilengéssel.

Igen kevesen képesek megállni és megszemlélni környezetüket, ami önmagunk szemlélésének egyik módja. Csak járunk-kelünk az úton, mindent letaposva, gondolkodás nélkül, és így valójában nem veszünk részt a Természet tervében, amely a minket uraló Isten tervének megnyilvánulása.

Elveszítettük a meghitt, apró, saját, bensőséges dolgaink iránti szeretetet is, pedig ezek megerősítik az elmét és megmelengetik a szívet.

Azt hiszem, szükségünk van rá, hogy újjáélesszük ezt a feledésbe merült tudást.

Platón a hónunk alatt, karnyújtásnyira a Titkos Tanítás , mindehhez még a rendelkezésünkre álló kiváló könyvtár… ez jó… de ez minden?

Filozófusnak lenni annyit jelentene, hogy tanulunk, tanítunk, előadásokat tartunk, ezoterikus témájú tanításban részesülünk? Igen, de csak részben. Szükségünk van rá, hogy a Valóságot éljük, s ehhez nem elegendő a pózolás, az önmegtartóztatás, és az ellenkezője sem. Szükség van még sok más kisebb-nagyobb dologra.

Ezért szégyent és gátlást legyőzve elmesélnék egy apró, talán nem is átadható tapasztalatot, de abban a reményben teszem, hátha valakinek hasznára válik.

* * *

Pár hónapja Mallorca szigetén jártam, ahol a következő könyvemet írtam, és a tenger ősi mágiájával töltődtem.

Kísérőimmel vásárolni mentünk, és mivel sehol nem tudtunk parkolni, a kocsiban maradtam, hogy ha kell, arrébb álljak.

Esteledett. A turisták sokasága az autó előtt jött-ment a kis halászfalu főutcáján, amely ilyenkor nyáron valóságos üdülőközponttá duzzad. Az aprócska főutcára merőleges, most már sötét utcából nézelődve névtelen és észrevétlen megfigyelővé váltam, mintha egy másik dimenzióba emelkedtem volna.

Láttam a jobbra siető embereket, és azokat, akik velük szemben, balra igyekeztek. Kocsik, biciklik és motorkerékpárok kígyóztak, ahogy csak az emberfolyam engedte. Láttam egymástól elbűvölt fiatal párokat, és öregeket is, akik osztoztak egymással lassúságukban és talán emlékeikben is. Néhány kisgyerek is futkározott, és belemerültek a játékba, amely a felnőttek előtt mindig rejtély marad.

Azon töprengtem, hogy ha az igazság ott lenne valahol és látható volna, mindenki egy irányba haladna. De mivel az emberek ellenkező irányba igyekeznek, nem is az igazságot keressük, vagy inkább mindenki a saját igazságát, saját vágyát követi.

Az első csillagok már megjelentek az égen, egy régi vitorlás hajó mozdulatlanul várta következő útját a dokkban.

Furcsa érzés hatalmasodott el rajtam. Úgy éreztem, sem Hérakleitosz, sem Kant ismerete nem kellett hozzá, hogy filozófus legyek.

Láttam a dolgok és a lények állandó áramlását egy olyan keresésben, ami valószínűleg nem tudatos, de attól még nem kevésbé értékes. Isten mindenkiben ott van: lépéseinkben, reményeinkben, vágyainkban. Nagy hiba lett volna nem felfedezni Istent, nem filozófusnak lenni pedig még nagyobb. Mert így tudatosult bennem, amit most megfogalmaztam, s az is, amit a megfelelő szavak híján el sem mesélek.

Éreztem, hogy össze vagyok kötve mindenkivel… Nervo szavaival, rejtélyes módon mindenki a testvérem volt… Isten… saját magam… Élet… Idő… Tér…

Gyerek voltam és futottam, elbűvölt ifjúként álmodoztam, öreg voltam és csoszogtam a már számtalanszor megtett úton, beszéltem németül, angolul, franciául, spanyolul, olaszul, svédül. Egyszerre voltam az égen a csillagokkal, magamra öltöttem a kikötőben lehorgonyzott öreg hajó testét.

Tudom, hogy egy pillanatra megérintettem egy nagy igazságot, egy kétségbevonhatatlan bizonyosságot, békét és egy nagy kérdést.

És tudom, hogy filozófus voltam, túl a címeken, elismeréseken és könyveken. Igen… nem több egy filozófusnál. Milyen szép is volt ez! Ezért papírra vetettem.

Ha valaki nem érti meg, amit az előbb írtam, ne aggódjon miatta. Én sem értem. Csak megosztottam egy kicsiny, bensőséges, meghitt tapasztalatot, ami mégis roppant fontosnak tűnik. Talán része lenne annak az elveszett tudásnak, ami az embert képessé teszi arra, hogy mindig és mindenhol filozófus legyen?

Azt hiszem, igen. Próbáld meg te is valamikor. Nem fogod megbánni.

Fotók: flickr.com

 

Cimkék Jorge Ángel Livraga

Vállalj felelősséget az idődért!

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 30 - 19:34
Vállalj felelősséget az idődért! Bujáki Márton 2018.04.30. hétfő, 21:34 Workshop az időgazdálkodásról Esemény típus Előadás gyakorlatokkal Időpont 2018. április 14. szombat, 14:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest

Miért nem lehet egy napon említeni Hufnágel Pistit és a Kis herceget? Mit jelent „az idő pénz” mondás, és vajon melyik értékesebb közülük? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a Kalincsák Tibor vezette időgazdálkodási workshopon.

„Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. – Ha például délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet…” A workshop elején ezzel az idézettel világította meg Kalincsák Tibor az idő többrétűségét: az automatikusan múló objektív időből kiválik a szubjektív, maradandó idő, amelyet kiemelkedő pillanatokhoz tudunk kötni. Hogy az utóbbit tudatosabban, teljességében megélhessük, döntéseinkkel, választásainkkal irányítanunk kell a múló időt, azaz felelősséget kell vállalnunk azért, hogy mivel töltjük ki a rendelkezésünkre álló napokat.

Attól függően, hogy ki hogyan viszonyul saját tevékenységeinek beosztásához, öt időperspektívát különböztet meg a szakirodalom. Az előadó humoros példákkal szemléltette, milyen erőteljesen meghatározza az emberek döntéseit az, hogy melyik típushoz tartoznak. A „jelen hedonista” az adott pillanatban akarja élvezni az életet, a „jelen fatalista” úgy érzi, hogy tőle semmi sem függ, ezért nem is próbálja meg kontrollálni a helyzetet. A „múlt pozitív” a régi szép időkből merít erőt a jelen kihívásaihoz, a „múlt negatív” az elszalasztott lehetőségeket sérelmezi – ennek a típusnak jellegzetes megnyilvánulása a Mézga család Paulája, aki folyton azon búslakodik, hogy miért nem a Hufnágel Pistihez ment feleségül. A „jövőorientált” számára pedig fontosabb a határidők betartása, mint az, hogy a jelen pillanatban jól érezze magát. A workshop vezetője rávilágított arra is, hogy egyik időperspektíva sem egyértelműen jobb vagy rosszabb a másiknál, mindegyiknek vannak pozitív és negatív jellemzői, és az a legmegfelelőbb, ha a különböző helyzetekben és életszakaszokban ezeket elegyíteni tudjuk.

Bár a tankönyvek ezt az öt típust különítik el, Kalincsák Tibor fontosnak tartotta kiemelni a „transzcendentális jövő” időperspektíváját is, amelynek középpontjában az az elképzelés áll, hogy olyan célokat is kitűzhetünk, amelyek beérése talán túlmutat emberöltőnkön, jelentőségük miatt mégis időt szakítunk megvalósulásuk elősegítésére. Ha ezt a szempontot sikerül mindenkinek egy kicsit jobban magáévá tenni, könnyebben megbirkózhat az olykor leküzdhetetlennek tűnő időhiánnyal is, hiszen támpontot kaphat az igazán fontos, illetve a kevésbé fontos dolgok megítéléséhez. Ilyen az ideális államférfi példája is, aki azért fáradozik, hogy a jövő nemzedékei is mindig jobb és jobb világban élhessenek.

Ezt az időszemléletet és az emberhez minél méltóbb, akár hosszú távú célkitűzések felfedezését támogatta az az önismereti gyakorlat is, amely során a résztvevők a testük, ösztöneik, félelmeik, kudarcaik felett naponta aratott győzelmeket tudatosíthatták. Az önismeret segít, hogy kijelöljük a nagy célokat, illetve rendszeresen megerősítsük, és ha szükséges, korrigáljuk vagy felülírjuk őket. Fontos, hogy a célt valóban mi magunk akarjuk megvalósítani, ne tévesszük össze a lottó ötöshöz hasonló kívánságokkal, legyen képszerű, kapcsolódjon hozzá külső és belső motiváció is, legyen hosszú távú, gyakran gondoljuk át, és főként tegyünk érte, méghozzá rendszeresen.

A „hogyan” kérdésére az előadó Jorge Ángel Livraga „A győzelem művészete” című előadását alapul véve adott választ: teljes szívvel és erővel. A szív az álom eléréséhez és az iránta érzett lelkesedéshez, az erő pedig az akarathoz, a kitartáshoz szükséges. A cél megvalósításában segítségünkre lehetnek az erények, vagyis a határozottság, a rugalmasság, a humorérzék, a nemeslelkűség, a bajtársiasság, az együttműködés gyakorlása és a hibák, vagyis többek között a döntésképtelenség és a félelem csökkentése, elengedése.

Ha teljes szívvel és erővel cselekszünk, nap mint nap kisebb-nagyobb győzelmeket arathatunk, megtehetjük a nélkülözhetetlen lépéseket a teljesebb szabadság, összetartás, derű irányában. Ahogy jobban megismerjük magunkat, egyre több felelősséget vállalunk. Az időért és önmagunkért.

Előadó Kalincsák Tibor Szerző Szathmáry Emőke időbeosztás

Filo-Filmklub: HUMAN (Az ember) című film

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 30 - 08:48
Filmklub Kezdete 2018.06.01. péntek 18:00 Vége 2018.06.01. péntek 22:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A belépés díjtalan. Filo-Filmklub: HUMAN (Az ember) című film

Yann Arthus-Bertrand, francia fotográfus, humanista 2015-ben egy olyan filmmel állt elő, amely a világ legkülönbözőbb pontjain kutatja azt, ami mindenütt közös: az ott élő embert.
A rendező és csapata 60 ország több mint 2000 lakosának tette fel ugyanazt a 40 kérdést.
És az emberek meséltek. Boldogságról, fájdalomról, győzelemről, félelemről, életről és halálról.

A nézőnek átjön, hogy amit lát, az a hús-vér valóság, és úgy érezheti, mintha maga is ott ülne az operatőrrel, és bensőséges légkörben hallgathatná az élettörténeteket.
A fókuszban a nehézségekkel találkozó humánum áll, aki a miérteket és lehetőség szerint a megoldásokat is keresi. Különbözőképpen és eltérő eredménnyel.

A film megannyi autentikus közegbe kalauzol el Földünkön, ahová a legtöbben talán soha nem jutnánk el; nem láthatnánk az élet jelenségeit a légifotók varázslatos nézőpontjából, és nem nyernénk bepillantást a tőlünk távoli helyen élők lelkébe sem.

A Human – Arthus-Bertrand meglátása szerint – olyan film, amelyet mindenkinek látnia kell.

A több mint két órás filmet két részletben vetítjük, rövid szünettel.
A vetítés után beszélgetésre invitáljuk a közönséget a film kapcsán felmerülő kérdésekről, gondolatokról.

 

Prezentáció a gyakorlatban

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 25 - 21:35
Workshop Kezdete 2018.05.26. szombat 10:00 Vége 2018.05.26. szombat 17:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A részvételi díj: 5000 Ft, diákoknak: 3500 Ft. Prezentáció a gyakorlatban

Bármit megtennél azért, hogy meggyőző lehess az államvizsgán, az állásinterjún vagy éppen a munkahelyeden? Többet szeretnél tudni, mint amit egy rövid, internetes összefoglalóból megtanulhatsz? Gyere el prezentációs workshopunkra egyedül vagy barátaiddal, ismerjétek meg együtt és gyakoroljátok az eredményes előadás művészetét!

Mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy fiatalos, pörgős, gyakorlatokra épülő képzést tartsunk, fókuszban az államvizsgával és a munkahelyi helyzetekkel. Multinacionális és egyetemi környezetben gyakorlatot szerzett előadóink adják át tapasztalataikat, melyek révén Ti is hamar az átlagos előadók szintje fölé emelkedhettek!

Témáink lesznek:

- Hogyan fogalmazzuk meg a prezentáció üzenetét?

- Miért fontos a hármas tagozódás?

- Hogyan készítsünk el egy jó előadást? Hogyan gyűjtsünk anyagot, hogyan válasszuk ki a megfelelő prezentációs eszközöket és technikákat?

- Hogyan készüljünk fel a beszéd előadására?

- Hogyan adjunk elő, hogyan tartsuk fenn a figyelmet, hogyan kezeljünk nehéz helyzeteket?

 A tréninget vezeti Grúsz Róbert és Dr. Bán Krisztián.

 Kérjük, amennyiben szeretnél részt venni a tréningen, legkésőbb a programot megelőző csütörtök éjfélig regisztrálj e-mailben.
 Információ és jelentkezés: szfvar[kukac]ujakropolisz.hu

Előadó Grúsz Róbert Bán Krisztián

Színek ég és föld között

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 25 - 16:39
Workshop Kezdete 2018.05.12. szombat 14:00 Vége 2018.05.12. szombat 18:00 Helyszín Pécsi Kávé, Pécs Irgalmasok utcája 6. Helyszín link /kozpont/pecs Részvételi díj 3200,- Ft Kedvezmény 2500,- Ft Színek ég és föld között Goethe színelmélete és színkeverés a gyakorlatban

Ismered Goethét, a költőfejedelmet? És tudtad, hogy nem csak az irodalomnak élt? Sőt! Workshopunkon most megismerheted Geothe színelméleti tanításait és a gyakorlati foglalkozáson ki is próbálhatod!

„Mindazt, amit költőként alkottam, nem sokra tartom. Kiváló költők éltek koromban és még kiválóbbak előttem, s hasonlóan kiválóak fognak élni utánam. De hogy századomban a színtan bonyolult tudományában én vagyok az egyetlen, aki tudja az igazat, erre büszke vagyok, és ezért sokak fölött állónak érzem magam.” Goethének ezeket a szavait jegyezte fel Eckermann 1829. február 19-én naplójában.

Belépődíj: 3.200,-Ft , diákoknak 2.500,-Ft
(a díj magában foglalja a teljes anyagköltséget a gyakorlati foglalkozáshoz, valamint 300,-ft értékű kupont, melyet a workshop ideje alatt a Pécsi Kávéban levásárolható)

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: pecs[kukac]ujakropolisz.hu

Alkotó műhelyfoglalkozások festés színkeverés

Férfitípusok és női minták

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 22 - 20:33
Előadás beszélgetéssel Kezdete 2018.04.27. péntek 18:30 Vége 2018.04.27. péntek 20:30 Helyszín FILO-Pont, Eger, Törvényház u. 25. fszt. 2. Helyszín link /kozpont/eger Részvételi díj 700 Ft Kedvezmény diákoknak, álláskeresőknek, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 500 Ft Férfitípusok és női minták Filo-Teaház

 

Szeretnénk átfogó képet adni arról, milyen is lehet az utcán szembe jövő férfi és nő. Te hányféle erőt élsz? Lelkes Dionüszosz, barátságos és gyors észjárású Hermész, intuitív és céltudatos Apollón, kigyúrt, lendületes Árész, ügyes és kreatív Héphaisztosz, nemeslelkű vezető Zeusz, a látható és a láthattalan világot egyesítő Orpheusz? Vagy esetleg többet is egyesítő férfi vagy?
Hölgyeknek is bepillantást nyújtunk Perszephoné, Aphrodíté, Artemisz, Athéné, Démétér, Héra és Hesztia világába, hogy életfázistól függően megerősítsenek akár több archetípust is önmagukban, vagy éppen felismerjék azt a visszatérő hibát, amelyen változtatni szeretnének.

Melyik típus hogyan fejezi ki önmagát?
Erőiddel, árnyoldalaiddal, fejlődési lehetőségeiddel találkozhatsz röviden a sorozat első részében.

Egy este alatt persze mindennek a végére járnunk nem lehetséges, azaz a későbbi, májusi, júniusi alkalmakon szó lesz arról, hogyan álcázzák magukat gyengébb oldalaink, mitikus élettörténetekbe pillantunk be, illetve a különböző típusoknak gyógynövényeket is ajánlunk.

 

Előadó Kassai Zita Rigó István Filozófiai életmód Női-férfi archetípusok

Jelen-lét a természetben

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 20 - 15:14
Tanulmányi kirándulás Kezdete 2018.05.13. vasárnap 09:30 Vége 2018.05.13. vasárnap 12:00 Helyszín Püspökerdő Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj A részvétel díjtalan. Jelen-lét a természetben

A Madarak és Fák napjához kapcsolódó püspökerdei sétánkon a figyelem erejét fogjuk próbára tenni. Különböző, elsősorban érzékelésre irányuló gyakorlatok segítségével tapasztalhatjuk meg, hogy a lecsendesedés és az intenzív figyelem révén mennyire kitágul a világ, mennyivel többet láthatunk, hallhatunk és érthetünk meg a minket körülvevő természet szépségeiből és törvényeiből. 

A program bármilyen korosztály számára látogatható. 

Helyszín: Győr, Püspökerdő
Találkozó: Győr, Aranypart II., a játszótérnél 
Bővebb információ: Nyári Erzsébet (20/312-7737)
 

Előadó Nyári Erzsébet

FILO-kávéház: Próbák az úton

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 20 - 15:07
Filozófiai kávéház Kezdete 2018.05.11. péntek 18:00 Helyszín FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15. Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj 1000 Ft, kedvezménnyel 600 Ft Kedvezmény Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, egyesületünk tagjai, álláskeresők részére FILO-kávéház: Próbák az úton beszélgetés gyakorlatokkal

A filozófiai tanítások, mítoszok, mesék mintákat nyújtanak, hogy milyen típusú próbákkal találkozhatunk életutunkon. Szimbólumaikat megfejtve gyakorlati megoldásokat kaphatunk útkeresésünkben, elakadásainkban, döntéseinkben, próbáinkban. A hősök és kiemelkedő emberek inspiráló példái rámutatnak, hogy érdemes vállalni az erőfeszítésekkel járó kihívásokat, mert ezek ébresztik az emberben a szunnyadó erőket és képességeket, és így teljesebbé teszik az életet és elérhetővé a nemes álmokat.


„Az igazi kihívás az ember számára, hogy megtalálja az utat önmagához.” Hermann Hesse

„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” Széchenyi István


A beszélgetést vezeti: Szabados Éva

Előadó Szabados Éva

Gyógynövénytúra a Föld napján

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 18 - 15:52
Tanulmányi kirándulás Kezdete 2018.04.22. vasárnap 10:00 Vége 2018.04.22. vasárnap 13:00 Helyszín Eger-Egerbakta között Részvételi díj díjmentes Gyógynövénytúra a Föld napján

Eger határában fedezzük fel az első tavaszi gyógynövényeket. Hatásukról, természetükről hallhatunk.

Honnan indul a gyógynövénytúra?

Gyülekező: 9.45-kor Egerben, a Dobó István Laktanya főbejárata előtti parkolóban. Eger, Hatvanas Ezred utca 1.
A túrán való részvétel díjmentes, ám előzetes regisztrációhoz kötött!
Maximum 25 fő vehet részt a gyógynövénytúrán.
    
Indulás: 10.00-kor Egerből, a Dobó István Laktanya főbejárata előtti parkolóból, személygépkocsikkal.

A gépkocsival érkezőket megkérjük, segítsenek a többi résztvevő ki- és visszahozatalában. Előre is köszönjük.

Regisztráció szükséges: eger[kukac]ujakropolisz.hu

Túravezető: Rigó István

 

Még ugyan nem szállnak a pitypangok - de olvassatok Szabó T. Annát sokat. :)

Szabó T. Anna: Pitypang

Derengő ezüstport szitál
a holdvilág,
szenderegnek a fű között
puhácska bóbiták.

Az álmos képű telehold
felettük őrködik,
óvja mezők és ligetek
jószagú fészkeit,

és csillagmintás másait,
számlálatlan sokat:
a gömbölyded és hópihés
pitypang-tojásokat.

Körben a puha fák között
elvackol a sötét,
a szél is visszatartja most
langyos lélegzetét,

de hajnalban nyújtózkodik,
majd sóhajt egy nagyot –
és elszállnak a hold után
a pitypang-csillagok.

 

 

 

Filozófiai életmód

FILO-CAFÉ

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 14 - 07:07
Filozófiai kávéház Kezdete 2018.04.22. vasárnap 18:00 Helyszín Ribillió kávézó és söröző, Székesfehérvár, Rózsa u. 1. Részvételi díj A részvétel ingyenes. FILO-CAFÉ ENDORFINGYÁR - A boldogságról

A boldogságot ma sokan tekintik fontos céljuknak, de abban már nagy a különbség, hogy ki, hogyan szeretné elérni. Van akit a kellemes élmények tesznek boldoggá, mást egy a lelkét megérintő program, az egyik embert a siker, a másik embert az, hogy szeretik és szerethet. Vannak, akik elérendő célnak tekintik, amihez bizonyos dolgokat meg kell tenni, vagy el kell érni. Mások utazási stílusként tekintenek rá, azaz egy állapotnak, amiben akkor vannak, amikor úgy érzik jó irányban haladnak, jó dolgokat tehetnek, még ha a konkrét céljukat nem is érték még el. Vannak, akik azt mondják, hogy csak az lehet boldog, aki kevéssel is beéri, mások a maximumra törekednek. Vannak akik boldogtalanok, bár látszólag mindenük megvan, másokat akár a kelő nap sugarai is képesek jobb kedvre deríteni.

Mi tehát az igazi boldogság? Meg lehet-e tanulni megélni a boldogságot? Valóban ez lenne az élet értelme, vagy inkább akkor jelenik, jelenhet meg az életünkben, amikor elkezdünk fontos dolgokért élni? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni következő Filo-Café találkozónkon.

Előadó Grúsz Róbert

Hangfürdő tibeti hangtálakkal és gonggal

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 10 - 21:15
Koncert Kezdete 2018.05.25. péntek 18:00 Vége 2018.05.25. péntek 19:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj 2000 Ft Hangfürdő tibeti hangtálakkal és gonggal

Kóstolj bele ezen a hangfürdőn a tibeti hangtálak, gongok és egyéb hangszerek rezgéseinek támogatásába. Tapasztald meg a hangok tisztító, blokkoldó és relaxáló hatását.

A harmonikus rezgések jótékonyan hatnak a belső egyensúlyunk megteremtésére, a lelki békénk megtartására, energiatartalékaink feltöltésére.
Testi szinten a test öngyógyító képességét tudják támogatni, erősíteni. Ezzel a már meglévő fájdalmak vagy tünetek enyhülhetnek, a felépülés ideje rövidülhet.
Érzelmi szinten a lelkünkkel kerülhetünk szorosabb kapcsolatba, elengedhetünk régi, fájó sérelmeket, megrázkódtatásokat, vagy éppen az aktuális lelkiállapotunkat tudjuk emelni, egyensúlyba hozni.
Mentális szinten kiléphetünk a hétköznapi élet rohanásából, ellazulhatunk, lelassulhatunk és megszabadulhatunk a stressztől.

Ellenjavallat: szívritmus-szabályzó, epilepszia, várandós állapot, pszichiátriai betegség.

A hangfürdőre kényelmes ruhában gyere, és hozz magaddal polifoamot vagy takarót.
A program zavartalansága érdekében kérünk, érkezz pontosan.

A hangfürdőt Sárközi Krisztián tartja.
 

A korlátozott helyek miatt bejelentkezés szükséges az szfvar[kukac]ujakropolisz.hu e-mail címen.

Szívbe vésett erő – a bátorságról

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 7 - 21:40
Szívbe vésett erő – a bátorságról admin 2018.04.07. szombat, 23:40 „Az emberek számára a bátorság ma is az erőt, a kiemelkedő teljesítőképességet, az erélyességet, az elszántságot, a határozottságot, sőt az egészséget jelenti. Ez az erő nem csupán a fizikai testre korlátozódik. Hatóköre jóval szélesebb, és lehetővé teszi, hogy érzelmeink és gondolataink számunkra és mások számára is hasznosak és eredményesek legyenek. Ez az egész embert megtartó belső oszlop ereje.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Jobb a bátrak, mint a gyávák könnyeit hullatni.”
(Jorge Angel Livraga)

„Nem azért nem merjük, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merjük.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„A győzelem elválaszthatatlan a bátorságtól. A hősök bátrak. A filozófuslét egy olyan bátor életforma, amelyben az összehangolt erőfeszítéseknek köszönhetően a tettek képesek tükrözni a gondolatokat és az érzelmeket. A győzelem és a filozófia jó társai egymásnak.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Akkor jársz jól, ha
mind közelebb lépsz ahhoz,
amitől félnél.”
(Fodor Ákos)

„Valójában az a bátor ember, aki ellenáll a félelemnek, aki legyőzi a félelmét – nem pedig az, akiből hiányzik a félelem.”
(Mark Twain)

„A gyáva ezer halált hal, a bátor csak egyet!”
(Oscar Wilde)

„Ha a bátorság az ember szívébe van vésve, és elszántságához nem fér kétség, amikor eljön az idő, képes lesz megtenni a helyes lépést. Ez megnyilvánul alkalomhoz illő viselkedésében és beszédében. Ez a fogalom különösen fontos. Nem arra szolgál, hogy feltárja a szív mélységét. Ezt az ember mindennapi tetteiből lehet megismerni.”
(Jamamoto Cunetomo)

„Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy felfedezzük, igenis rendelkezünk azokkal a hatalmas fegyverekkel, amelyek segítségével sokkal jobb emberré válhatunk, mint amilyenek jelenleg vagyunk, de ahhoz is bátorság kell, hogy felismerjük, hogy sok bennünk a felderítendő sötét terület, ahol hiányzik a fény, és ahol – a mi beleegyezésünkkel – rettenetes szörnyetegek laknak.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd,
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.”
(Petőfi Sándor)

„Aki tud harcolni, bizonyára az élet minden apróságát is tudja értékelni, és tudja, mit jelent bátornak lenni. Ismeri saját értékét és minden más értékét is. Kiérdemelte az életét és minden eddigi győzelmét.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„A megpróbáltatásban csak a legelszántabb bátorság segít. A lélek élvezi a bátorságot, és elfelejti, hogy töprengjen a bajon.”
(Stendhal)

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz… fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

„Erő bátorság nélkül: fejsze nyél nélkül.”
(Gárdonyi Géza)

„Egy próba ismétlődése világosan jelzi, hogy még mindig nem léptünk túl rajta, hogy több energiára, több intelligenciára, több bátorságra van szükségünk, hogy nekiveselkedjünk és kikeveredjünk a mocsárból, amely besározza lábunkat… és lelkünket.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Ha mindentől félnénk, amitől csak lehet, semmi okunk nem volna rá, hogy éljünk.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„Bátorság tekintetében csak úgy lehet tökéletes az ember, ha megküzd a benne lakozó gyávasággal és legyőzi.”
(Platón)

„A bátorság nem más, mint egy másodpercig visszatartani a félelmet.”
(Franklin Roosevelt)

„Ha el akarsz vetni minden gondot, képzeld, hogy mindaz, aminek bekövetkeztétől félsz, mindenképp bekövetkezik, és bármi legyen az a rossz, mérlegeld magadban, és becsüld fel félelmedet: belátod bizonyosan, hogy vagy nem nagy horderejű, amitől félsz, vagy nem tart soká.”
(Lucius Annaeus Seneca)

„A fény felé fordulni intelligencia és bátorság kérdése. Az intelligencia segítségével tudhatjuk, merre és hogyan járjuk az utat, minden nap nekiindulva az útnak, egy kicsivel több tapasztalattal. Bátorság pedig ahhoz kell, hogy végigmenjünk, és hogy ne számítson, mivel találkozunk: ha jóval, akkor szilárd támaszt lelünk benne, ha pedig rosszal, akkor jobbá tehetjük vagy kijavíthatjuk.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Csak az láthatja meg a hajnalt, aki nem fél a fénytől, amit hoz.”
(Joun In-van)

„A nagy célok kitűzése fejleszti a kreativitást, a találékonyságot, felbátorít és az akarat erősítésére szolgál. Ha azonban az igényeinket minimálisra csökkentjük, akkor beletörődünk a helyzetbe, passzívan viszonyulunk a nehézségekhez és már nem keressük aktívan a megoldásokat.”
(Delia Steinberg Guzmán)

„Csak a közepes elme ragaszkodik az élethez. A gyönge elméjű ember azért bátor, mert nem érti a halált. Az erős elméjű ember meg azért bátor, mert érti.”
(Gárdonyi Géza)

„A bátorság nem a beszédben van. Hanem a választásban.”
(Antoine de Saint-Exupéry) Cimkék Elmélyedésre Idézetek

Kapcsolat a teljességhez

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 7 - 18:55
Kapcsolat a teljességhez Bujáki Márton 2018.04.07. szombat, 20:55 Szeminárium a jobb és bal agyféltekéről Időpont 2018. március 3. szombat, 10:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest

Értelem és intuíció címmel egész napos workshopot rendeztek március első szombatján az Új Akropolisz Rigó utcai központjában. A résztvevők megismerhették a két agyfélteke működését, megtudhatták, hogyan egészíti ki a kettő egymást, valamint gyakorlatokon keresztül megtapasztalhatták azt is, hogy nem mindig könnyű, ám annál harmonikusabb hatású összekapcsolni különböző képességeinket.

A jobb és bal agyféltekéről szóló egész napos workshop kezdetén a két előadó, Dr. Nagy Alinda és Klatsmányi Péter egy elméleti blokkban arról beszélt, mi is az alapvető különbség a bal és jobb félteke között, hogyan kapcsolódik össze és hogyan egészíti ki egymást az agy két területe.

A bal féltekénk fő eszköze a beszéd, mindent szavakkal ír le és szó szerint ért. Amikor „önmagunkhoz szólunk”, ennek a hangját hallhatjuk. A jobb félteke ezzel szemben néma, viszont mindent érzékel, ami a szavak mögött megbújik. A szépséget, a szimbólumokat, az empátiát és harmóniát.

Mint kiderült, a racionális, mindent megmagyarázó, rendszerező és a részletektől elvonatkoztatni képtelen „bal” jelentőségét a 20. századi kutatások olyannyira a másik elé helyezték, hogy orvosi kísérletek és kutatások után azt is kijelentették: a jobb agyféltekére nincs is szüksége az embernek az egészséges működéshez. Ennek dacára manapság a harmóniát, az érzelmeket és élményeket a művészek sokkal élettelibb színekkel próbálják megjeleníteni, míg a bal oldalra jellemző vonásokat inkább szürkének ábrázolják.

A nap első felében különféle gyakorlatokkal, előbb a térben kereszt irányú mozgással, majd különböző formák papírra vetésével fény derült arra, hogy az agyműködésünknél is az ideális kapcsolat megtalálása a megfelelő működés záloga.

Ennek a kapcsolatnak azonban sok minden gátat szabhat. Stressz hatására, vagy szorongásaink, félelmeink közben a bal agyfélteke egy pici, közös integratív területnek nevezett része átveszi az irányítást, csak a „túlélésre” összpontosít és blokkol szinte mindent, ami új ötletet adhatna vagy kreatív megoldást kínálna az adott helyzetre.

Amíg pedig nem jut el „hozzánk” információ a mindent egységben látó, szintetizáló jobb féltekéből, addig a csak a múltat és jövőt érzékelő, a részletekben néha elvesző ballal önmagában nem mindig vagyunk képesek a problémák tartós megoldására.

Egyensúlyra van szükségünk. Ennek megteremtéséhez relaxációs légzésgyakorlatokat tanulhattak a résztvevők, valamint az előadók arra is ügyeltek, hogy egész nap mindenki rendszeresen fogyasszon agyunk megfelelő működéséhez szükséges, elegendő vizet.

A workshop második felében előbb arról folyt közös ötletelés, mivel lehetne az egyik, illetve a másik féltekéhez tartozó képességeket fejleszteni, ezek után pedig ki-ki tükörrajzzal fűzte szorosabbra a két oldal kapcsolatát az eredményes együttműködést elősegítendő, majd egyedi nyolclépcsős problémamegoldáson dolgoztak a jelenlévők.

Mindezek elemzése után a nap zárásaként zenével és képvetítéssel tanulhattunk a szimbolikus gondolkodás jelentőségéről, erejéről és ezek segítségével a jelenlévők meg is tapasztalhatták agyuk sokoldalúságát és belekóstolhattak kicsit az egységlátásba is, valamint átitatódhattak a teljesség érzésével.
 

Előadó Dr. Nagy Alinda Klatsmányi Péter Szerző Krizsán Balázs intuíció bal és jobb agyfélteke

Az elme hatalma az anyag felett

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 7 - 10:49
Az elme hatalma az anyag felett Bujáki Márton 2018.04.07. szombat, 12:49 Szerző Jorge Ángel Livraga Rizzi

Az azonos című előadás összefoglalója, amely az Új Akropolisz madridi központjában hangzott el.

Talán ez az ember egyik legősibb képessége. Amióta világ a világ, az ember igyekezett szolgálatába állítani az anyagot, a maga hasznára alakítani, és ahhoz, hogy sikerrel járjon, nemcsak formálnia kellett az anyagot, hanem mindezt először el kellett gondolnia. Mint a fazekas a régi példában, aki először megálmodja és elképzeli az agyagedényt, majd megküzd az anyaggal, amely a rá jellemző tehetetlenséggel ellenáll: hajlama a földhöz húzza, hogy ismét részévé váljon annak, amiből származik.

Az elme viszont formát ad. Ez nem kimondottan anyagi, hanem inkább mentális természetű. Eredete magasztosabb és szellemibb. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nem elegendő a nyugati forrásokhoz nyúlnunk. Nyugaton ugyanis a pszichológia és bizonyos mértékben a parapszichológia tudományos tanulmányozása és kutatása is aránylag új.

Az Uri Gellerhez hasonló jelenségekkel kapcsolatban például nincs egyetértés a tudósok és a parapszichológiával foglalkozók között. De ha létezne a parapszichológia tudománya, tudnánk, mihez tartsuk magunkat.

A fizikai vagy kémiai jelenségeknél a tudósok ismeretei a dolgok belső szerkezetén alapulnak, de ha az anyag viszonylag ismert is, az elme nem az. Nem vagyunk tisztában a hajtóerejével.

A szanszkrit nyelven embert jelentő szó hasonlít az angolra: man.Manú pedig a legmagasztosabb ember, az, aki másokat vezet, az emberek királya. Manáról is beszélnek, mint arról az erőről, amely lehetővé teszi az elmével való teremtést, ezt nevezik a Krijasakti hatalmának. Azt is mondják, hogy az ember lényegét a manaszi rész alkotja, vagyis az elme. A keleti hagyományban az elmét egyfajta hídnak, összekötő elemnek tekintik a szellem (Purusa) és az anyag (Prakriti) között, amelyek az elme révén találkoznak és kapcsolódnak össze.

Platón is azt írta, hogy Isten először megálmodta a világegyetemet (archetípusok), amely ezután jött létre, és hogy az embernek ahhoz, hogy megvalósítson valamit, először el kell jutnia a saját archetípusához, logoszához, az ideák világához.

A hétköznapi életben hajlamosak vagyunk arra, hogy összetévesszük az elmét a képzelettel. Mi is az elme a maga valójában? Tapasztalatból tudjuk, még ha nem is egyszerű szavakba önteni.

Meddig tart az anyag? Ne ragadjunk le a 19. századra jellemző viszonyulásnál. Nem elég kizárólag az anyagot kutatnunk, fontosabb lenne az ember tudatának erejével foglalkoznunk. A dolgok nekünk csak annyiban léteznek, amennyire tudatosulnak bennünk, amennyire figyelünk rájuk. Az ókori filozófusok az elmének tulajdonították a legfőbb szerepet, amely anyagból és szellemből is áll. Az indiai bölcsek szerint a Manasz kettős: az egyik része nem kötődik formákhoz, arupa, a másik viszont formákhoz van kötve, rupa. Ha elménket arra a szintre emeljük, amely nem kötött, akkor semmi, ami kötött, nem tud bennünket befolyásolni vagy csupán részben hat ránk. Ha ragaszkodunk az anyagi dolgokhoz, minden befolyásolni fog. Ha uralni akarjuk az anyagot, kezdjük azzal, hogy uraljuk az elménket.

Az elme először is hétköznapi értelemben uralja az anyagot. A nem hétköznapi uralásával kapcsolatban ugyanakkor leszögezhetjük, hogy a csodákat vagy rendkívüli dolgokat a saját befogadókészségünk gátolja.

A materialista irányzatok sajátos elidegenedettségét a megszerzett technikai ismeretek határozzák meg, így mindent az anyag hat át, azt is, ami anyagtalan. Miért ne lehetne az akarat erejével meghajlítani egy kanalat, ha az elme képes irányítani az energiát? Hőhatással talán nem tudjuk meghajlítani a fémet? Tudjuk, hogy valami, ami az anyag valamely formájának lehetetlen, az lehetséges az energia más formájának. Képesek vagyunk mozgásba lendíteni a természet olyan erőit, amelyek nem a megszokott reakciókra késztetik a mozdulatlan tárgyakat.

Ha ugyanúgy, ahogyan a többi képességünket is fejlesztettük, fejlesztettük volna a gondolatátvitelt, akkor nem fogadhatnánk be a gondolatokat a szavakhoz hasonló módon? Nem volt már olyan érzésünk, hogy olvasunk a beszélgetőtársunk gondolataiban? És hányszor fordult már elő sokunk életében, hogy megéreztük, amikor valamelyik hozzánk közeli, szeretett emberrel történt valami, mintha megszólalt volna valami bennünk? Ez személyes, érezhető és objektív bizonyítéka a mentális világ, vagyis egy olyan dimenzió létezésének, amelyben az elme mozog.

A keleti filozófia a fizikai test mellett egy pszichés, egy energetikai és egy mentális testet is számon tart, amelyek mindegyikének a saját szintjén kell mozognia. Milyen az elme szintje?

A fizikai világ csupán tükre a mentálisnak. Az a baj, hogy ennek nem vagyunk mindig tudatában, hiszen a hétköznapok anyagisága elvakított, és megfeledkeztünk róla, hogy ugyanúgy gondoznunk kell a mentális világot, mint a fizikait. Ahogyan mozgatással edzhetjük az izmot, a mentális testünk alkotóelemeit is edzésben tarthatjuk, ha foglalkozunk velük. Gyakorta elhanyagoljuk az elménket; nem figyelünk oda, hogy naponta tisztítsuk, mossuk és tápláljuk. Ahogy a fizikai testet az anyagi táplálék tartja életben, az elmét a gondolatok éltetik. Ha mindennap ügyelnénk erre, más lenne az ereje, teljesítménye, és mások lennének a lehetőségei.

A keleti filozófiában azt is tanítják, hogy az elmének közvetlen eszközök is rendelkezésére állnak, amelyek nem fizikaiak, hanem energetikaiak. Ezek szerint a régi hagyományok szerint a testünket három energia hatja át: az Ida, a Pingala és a Szusumna. Az Ida és a Pingala a pozitív és negatív, férfi és női energiát jelentik, a Szusumna pedig a függőleges irányba tart. Ha ez a három helyesen kapcsolódik egymáshoz, lehetővé teszik a parapszichológiai jelenségek létrejöttét, de ennek a Távol-Kelet beavatási iskolái vagy azok, akikben ezek természetes módon léptek működésbe, mégsem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Az elme anyag felett gyakorolt hatalmát ugyanis nem szemkápráztató jelenségek előidézésére kellene fordítanunk, hanem olyasvalamire, ami sokkal emberibb és közvetlenebb.

Az elme hatalmát az anyag felett arra kell használnunk, hogy irányítsuk saját magunkat, hogy ne engedjük, hogy szenvedélyeink rángassanak, hogy betegségeink miatt siránkozzunk, hanem erős akaratot fejlesszünk ki, ne feledkezzünk el arról, amit olvastunk, merjünk továbbhaladni. Ilyen az elme valódi hatalma az anyag felett.

Nyilvánvaló, hogy az anyag tehetetlensége egyben a védekezési formája is. Az első, amit el kell érnünk az elme anyag feletti uralmához az, hogy felülmúljuk azt a hajlamot, hogy vakon kövessük a vonzódás és taszítás indíttatásait. Hogy igyekezzünk ne csak annak átadni magunkat, amit vonzónak tartunk.

Az anyag értelmes, tudja, mit akar, merre tart, honnan jön. Ha közvetlenül szállnánk szembe a hibáinkkal, akkor más formát öltenének és megtévesztenének. Fokozatosságra van szükség. A legfontosabb, hogy irányítsuk az elménket. A képzelőerőből képzelgés lesz, amikor gondolataink körkörössé válnak. Ezért őrködnünk kell gondolataink felett. Igyekeznünk kell uralmunk alá vonni a képzeletünket, hogy ne váljon képzelgéssé, mert az olyan, akár egy megvadult polip, amely elragad magával. Hogyan különböztessük meg azt, ami hozzánk tartozik, a lelkünk része, attól, ami csupán hozzánk tapadt? Ami a lélek sajátja, az hosszú életű. Ami nem maradandó, az nem tartozhat a lélekhez.

Az első lépés tehát az lenne, hogy végigvigyük, amit elkezdtünk; ne kapjunk bele ezernyi dologba, hogy aztán egyiket se fejezzük be. Lássuk be, hogy az egész világegyetem tart valahova… Felmerült már valaha bennünk, hogy merre tart egy hangyasereg? Miért hajt minden élőt a túlélési ösztön?

Mert az egész világegyetem halad valamerre. És a gondolatok is olyanok, mint az élőlények, amelyek el akarják kerülni a halált, élni és szaporodni vágynak. Ha el akarunk jutni egy ideális világhoz, szükségünk van tiszta, egészséges és erős nézetekre. Ebben segítenek a mentális gyakorlatok, az összpontosítás, amelyek helyes ítélőképességhez vezetnek.

Arról van tehát szó, hogy nézzük máshogyan a dolgokat. Hogy mindannyian rátaláljunk belső magaslatunkra, és az útra, amely a csúcshoz vezet. Hogy mindenki megismerje a magányt és egy kis benső hűvösséget is. Hogy ez a magány és a szellem hűvöse csillapítsa a világon át vezető utunkkal járó lázat. Mindenkit aggasztanak gondok, szorongások, nyomasztó érzések. Szükségünk van egy kis békére, egy kis pihenésre, és szükségünk van erős hitre. Hitre Istenben. Hitre önmagunkban. Hitre abban, hogy más is van a testi valóságon kívül. Hitre abban, hogy amikor meghalunk, életünk folytatódik. Hitre abban, hogy talán nem most találkoztunk először ezen a Földön.

Cimkék Jorge Angel Livraga Rizzi

Varázskör

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 6 - 08:46
Gyerekprogram Kezdete 2018.04.30. hétfő 15:00 Vége 2018.04.30. hétfő 18:00 Helyszín FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15. Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj 1200 Ft. Kedvezmény Testvéreknek kedvezmény. Varázskör játékos foglalkozás kisiskolásoknak

Az Arrabonix Varázslóiskola 3 órára megnyitja kapuit a tanulni vágyó varázslótanoncok előtt, ahol érdekes kísérletekkel, képzelet- és mozgásos játékokkal, erényeket előhívó feladatokkal, valamint kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket.
A résztvevők a varázs-világba egy téglafalon átjutva, egyéni és csoportos próbákban, játékos feladatokban erősíthetik bátorságukat, gyakorlatoztathatják humorérzéküket és figyelmüket, miközben kiélezhetik érzékszerveiket. A kézműves foglalkozáson pedig bagoly, manó és cica formájú tárgyak készítésével fejleszthetik alkotókészségüket.
Varázserejét (erényeit, képességeit) mindenki hozza magával, a varázspálcákat és az egyéb eszközöket mi adjuk. Nem csak Harry Potter rajongóknak!

A programot 6 éves kortól ajánljuk.
A foglalkozáson szülővel és szülő nélkül is részt lehet venni.

Bővebb információ és kapcsolat: Solymos Éva (70/630-2187)

Előadó Solymos Éva

Konfliktuskezelési tréning

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 6 - 08:37
Szeminárium Kezdete 2018.04.28. szombat 15:00 Vége 2018.04.28. szombat 20:00 Helyszín FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15. Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj 3500 Ft, kedvezménnyel: 2500 Ft. Kedvezmény Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, egyesületünk tagjai, álláskeresők részére Konfliktuskezelési tréning

A konfliktusok kezelésére mindannyian különböző stratégiákat alkalmazunk. A mindennapjainkban előforduló konfliktushelyzetekben legtöbbször ösztönösen szoktunk reagálni a korábban kialakított viselkedési mintáink alapján, és gyakran nem is vagyunk tudatában annak, hogy mit teszünk. A problémáink tudatos és hatékony megoldásához fontos, hogy felismerjük saját kommunikációs és konfliktuskezelési stílusunkat, és szükség esetén új és hatékonyabb módszereket sajátítsunk el. A konfliktusok megoldásához a csak nekünk kedvező lehetőségek helyett kölcsönösen előnyös megoldások kidolgozására van szükség. Így válik megvalósíthatóvá a mások szükségleteit is figyelembe vevő önérvényesítés.

Felismerjük, hogyan próbáljuk meggyőzni egymást?

Tudjuk, milyen konfliktuskezelést alkalmazunk?

A tréningen foglalkozunk önismerettel, nézőpontváltással, kommunikációs stílusokkal. A puha és kemény tárgyalási módszerek ismertetése után az asszertív módszert beszéljük meg részletesen. Áttekintjük a konfliktuskezelési stratégiákat és stílusokat. A megbeszélt módszerek gyakorlati alkalmazását feladatokkal segítjük.

A tréninget azoknak ajánljuk, akik tudatosabbak szeretnének lenni konfliktuskezelésükben, van kedvük „szembesítő módon” ránézni az életükre, és szeretnének fejlődni a konfliktusok hatékony, mindenki számára kedvező megoldást hozó kezelésében.

Ha szeretnél részt venni a szemináriumon, kérjük, hogy legkésőbb április 27. péntek 12 óráig regisztrálj e-mailben. Információ és jelentkezés: gyor[kukac]ujakropolisz.hu

 

 

Előadó Kalincsák Tibor

Te kinek adod az adód 1%-át?

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 3 - 23:23
Te kinek adod az adód 1%-át? Klebercz Orsolya 2018.04.04. szerda, 01:23

Idén is van lehetőség a személyi jövedelemadód 1%-ával valamely általad választott civil szervezetet támogatni. Ne mulaszd el, sok kicsi sokra megy! Ha úgy döntesz, hogy 2018-ban a mi munkánkat segíted adód 1%-ával, az alábbi adatokra lesz szükséged:

Név: Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület
Adószám: 19011510-1-42.

A felajánlás módja:

Papír alapú beküldés esetén a NAV-tól megkapott adóbevallási csomag „EGYSZA” elnevezésű lapján található rendelkező nyilatkozat kitöltésével. Ha elveszett, a NAV ügyfélszolgálatokon kérhet másikat.

Elektronikus beküldés esetén az eszja.nav.gov.hu oldalon belépve a jobb oldali 1+1%-os nyilatkozatra kattintva VAGY a NAV honlapján közzétett kitöltő- és ellenőrző keretprogram (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitölthető „17EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapján.

A keretprogram, a nyomtatvány és a hozzájuk tartozó útmutatók az alábbi linken érhetők el közvetlenül.

Határidő: 2018. május 22.

Támogatásod előre is nagyon köszönjük!

Játékvarrás egy mosolyért

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, április 2 - 20:22
Szociális akció Kezdete 2018.04.09. hétfő 18:00 Vége 2018.04.09. hétfő 20:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A részvétel ingyenes. Játékvarrás egy mosolyért textilfigura-varrás jótékony célra

Ezen a délutánon a Burattino Iskola és Gyermekotthon számára varrunk vidám, színes állatfigurákat.
Az Új Akropolisz Filozófiai Iskola önkéntesei szeretettel várnak minden csatlakozni vágyót életkortól, kézügyességtől függetlenül.

Mit hozz magaddal?
Minden eszközt, alapanyagot adunk, de ha a kedvenc varrókészleteddel, ollóddal szeretsz dolgozni, hozd magaddal nyugodtan.

Kell-e előre jelentkezni?
A programon a részvétel ingyenes, nincsen regisztrációhoz kötve, de megkönnyíti az anyag- és eszközigény tervezését, ha részvételi szándékodat előre jelzed az szfvar[kukac]ujakropolisz.hu email címen, ahová felmerülő kérdéseidet is megírhatod nekünk.

Hétpróba meseház és játékvarrás

Új Akropolisz Filozófiai Iskola - 2018, március 30 - 21:51
Gyerekprogram Kezdete 2018.04.22. vasárnap 10:00 Vége 2018.04.22. vasárnap 12:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A belépés díjtalan. Hétpróba meseház és játékvarrás Alkotó-fejlesztő mesefoglalkozás

Minden lánykában ott szunnyad a királylány, minden fiúban ott szunnyad a királyfi. A királyleányságunk és királyfiságunk akkor tud előragyogni belőlünk, ha fénylő erényekbe öltözünk.

Mi az, ami fényessé, ragyogóvá tesz? A lánykákat a szépség, kecsesség, tisztaság, vidámság, a fiúkat bátorság, kitartás, jókedv, hűség. Ezek a kincsek mélyen, titkokként rejtőzködnek bennünk, mint a drágakő a föld mélyén, és csak a próbák hozhatják elő rejtekükből.

Úgy mesélik, hogy az égi királylányok és az ég madarai tanítják ezeket a titkokat nekünk, még a születésünk előtt, és a mesék segítenek emlékezni rájuk.

Regisztrációhoz ugyan nem kötött, de kérünk, hogy jelezd, ha már tudod, hogy jössz (szfvar[kukac]ujakropolisz.hu).

Előadó Bartkó Ildikó
Tartalom átvétel