Új Akropolisz Filozófiai Iskola

Tartalom átvétel
Frissült: 1 óra 59 perc

A naplóírás mint hatékony kulcs önmagunkhoz

2018, február 6 - 22:48
Előadás beszélgetéssel Kezdete 2018.02.21. szerda 18:30 Helyszín Concordia Kultúrműhely, Szeged, Juhász Gyula utca 36/A Helyszín link /kozpont/szeged Részvételi díj díjtalan A naplóírás mint hatékony kulcs önmagunkhoz előadás és tapasztalat megosztás

A naplóírás a rendszeres önvizsgálat egyik legerősebb eszköze, amely hosszútávon tudatosabb és minőségileg tartalmasabb élethez vezet.

Ez az eszköz nem új, már az ókorban is használták, és a modern pszichológia is ajánlja. Természetesen ezt is, mint minden eszközt, meg lehet tanulni használni.

Ez az eszköz hasznos lehet neked, ha

 • tapasztaltál már olyat, hogy kifolyik az idő a kezedből és szeretnéd ezt elkerülni
 • ha attól félsz, hogy eltelnek életed napjai anélkül, hogy valami lényeges történne, ami valóban belőled fakad
 • ha szeretnél önmagadhoz közelebb kerülni
 • ha érdekel, hogyan lehetsz saját magad jó beszélgetőtársa

Érdemes lehet eljönnöd, ha

 • még sosem írtál naplót, de szívesen kipróbálnád
 • ha írtál már naplót, de úgy érzed nem igazán segített, és szívesen hallanál új szempontokat hozzá
 • ha írsz naplót, és szívesen megosztanád a tapasztalataidat másokkal, illetve hallgatnád másokét is

Az estén a naplóírásról szóló előadást követően world café módszerrel a saját tapasztalataikat is megoszthatják egymással a résztvevők.

Az esemény része az országos szellem és gondolat szabadsága napja sorozatnak.

Előadó Dr. Havasi Ferenc

A cselekvés művészete

2018, február 6 - 21:40
Felolvasóest Kezdete 2018.02.16. péntek 18:00 Helyszín FILO-Pont, Eger, Törvényház u. 25. fszt. 2. Helyszín link /kozpont/eger Részvételi díj díjmentes A cselekvés művészete

Gondolatok képekkel és zenével a szellem és gondolat szabadságának napján.

Képek segítségével elevenednek meg a cselekvésről szóló tanítások. Keresed a módját, hogyan láss hozzá? Mitől lesz cselekvésed magadnak és másoknak is hasznos? Te is keresed a boldogságot? Miért teszel valamit? Merre tartasz? Hogy tanították régen az embert önmagáról?
A természeti és emberi helyzeteket bemutató fotók, képek és zene segítségével szemlélődj, s egy belső utazásra invitálunk.

"Meg kell tanulni cselekedni, tudni kell naponta hibázni, s újra és újra kezdeni azzal az örömmel, amelyet egy új út megismerése kölcsönöz. De mindenekelőtt, a hibák és tévedések ellenére, tenni kell, mozgatni kell valamit magunkban és a világban. Minden más már nem filozófia, hanem mentális testedzés.
Azt hiszem, szükségünk van arra, hogy újjáélesszük ezt a feledésbe merült művészetet."

Jorge Angel Livraga

 

Belépéskor örömmel fogaduk egy-két konzervet, amelyeket az egri Családok Átmeneti Otthonának juttatunk el február utolsó hetében.

 

A szellem és a gondolat szabadságának napja

Időgazdálkodás workshop

2018, február 6 - 09:43
Workshop Kezdete 2018.04.14. szombat 14:00 Vége 2018.04.14. szombat 19:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest Részvételi díj 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Időgazdálkodás workshop Vállalj felelősséget az idődért!

Az időhöz való viszonyulásunk egy tanult folyamat eredménye, amely tulajdonképpen meghatározza hétköznapi életünket.
Tudatos döntéseink viszont kiemelhetnek erről a szintről, és egy magasabb nézőpontot, valamint önismeretet adva győzelmekhez juttathatnak minket.
Az időgazdálkodás az időnk beosztásán túl magában foglalja céljaink meghatározását és a célok eléréséhez szükséges folyamat kidolgozását is.

• Annyi időt töltünk a céljainkkal, amennyire azok fontosak nekünk?
• Halogatjuk feladataink elvégzését?
• Döntünk vagy sodródunk?

A workshopon beszélünk ezekről a kérdésekről és az idő értékéről, továbbá áttekintjük az időperspektívákat, a döntés fontosságát, a célok tulajdonságait.
Az időgazdálkodás egy módszere, az időrablók elemzése és néhány konkrét feladat is a segítségünkre lesz abban, hogy alkalmazható tudáshoz jussunk.

Régen egy híres filozófus azt mondta, hogy „Minden a másé, csak az idő a miénk." Vedd hát a kezedbe az irányítást, és legyen az életed olyan, amilyennek valóban szeretnéd! Ehhez kívánunk segítséget nyújtani workshopunkkal. Gyere el, próbáld ki, alkalmazd!

Kérjük, amennyiben szeretnél részt venni a workshopon, legkésőbb a programot megelőző csütörtök éjfélig regisztrálj e-mailben a programra.
Információ és jelentkezés: regisztracio[kukac]ujakropolisz.hu

Előadó Kalincsák Tibor

Szabadság-e, ha nem tudunk láncainkról?

2018, február 5 - 11:14
Szabadság-e, ha nem tudunk láncainkról? admin 2018.02.05. hétfő, 12:14 „Fösvény idő, vak buzgalom, komiszság,
Irigység, pimaszság, gonosz szerencse,
S mi csak tévelygés, düh és durvaság van:

Gyengék, hogy egem elhomályosítsák,
Erőtlenek fátylat vonni szememre,
Nem tehetik, hogy szép napom ne lássam.”


A fenti verssorok Giordano Brunótól származnak, akit 1600. február 17-én elevenen megégettek „eretnek” nézetei miatt, amelyekben a szellem szabadságát, a heliocentrikus világképet, a világegyetem végtelenségét és a lélek halhatatlanságát hirdette. A 16. századi humanistát azóta is a szellem és a gondolat szabadságának egyik mártírjaként tartják számon. Később a tudomány sokat igazolt nézeteiből, művei mégis évszázadokon át tiltólistán maradtak.

Bruno kora óta sokat változott világunk és ahogyan a világot szemléljük. A szabad sajtó, a szabad véleménynyilvánítás, a vallási és lelkiismereti szabadság forradalma javarészt felszámolta a máglyákat és a tiltólistákat, és néhány évtizeddel ezelőtt a közvélemény még megegyezett abban, hogy a jövő, amely felé haladunk, a szabadság, a tudás és az emberi jogok kora lesz. Ma azonban mintha repedezni látszana ez a jövőkép: a társadalmi feszültségek kiéleződése, az újra fellángoló fanatizmus és ellenpontja, a terjedő cinizmus és közöny újabb sürgető kérdéseket vet fel a szabadság mibenlétével kapcsolatban.

Az egyik ilyen kérdés pont az információs társadalom példátlan nyitottsága és ugyanakkor sebezhetősége folytán merül fel. Elgondolkodtató, hogy mára már megszokottá vált, hogy a leghétköznapibb szolgáltatás igénybevételekor is kisregény-hosszúságú felhasználói szerződéseket írunk alá. Olykor olvasatlanul, hisz kinek lenne ideje elolvasni? Az interneten közölt hírek, történetek egy jelentős részéről pedig magunk is tudjuk, hogy koholtak. Azért végigfutjuk, mert érdekes – a világlátásunkat azonban észrevétlenül ezek is alakítják.

A ránk zúduló információáradat rászoktat bennünket, hogy hiányos adatok alapján hozzunk döntéseket és tájékozatlanul vagy féligazságok alapján formáljunk véleményt. Helyes dolog kiállni a véleményünkért, de különös módon az sehol sem elvárás, hogy véleményünk helyességéről, akár – utólag is – meggyőződjünk.

Nincs ezzel nagy gond, amíg fogkrémekről, telefonszolgáltatókról és cicás meg kutyás videókról formálunk véleményt és hozunk döntéseket. A gondolati séma azonban rögzül, és legközelebb már emberi kapcsolatokról, társadalmi folyamatokról és etikai kérdésekben fogunk sommásan, megalapozatlanul, ámde annál magabiztosabban ítélkezni. Ez pedig olyan csapda, amely a látszólagos szabadság ellenére a legmélyebb fogságba taszítja szellemünket, mert nincs nagyobb rabság annál, mint ha nem is tudunk láncainkról.

Bruno egy magyarul még nem olvasható művében, a Hősi megszállottságokban elmeséli kilenc ifjú szimbolikus történetét. Az ifjak a történet kezdetén egyetlen leány kegyeiért versengenek, majd egy isteni beavatkozás megpróbáltatások elé állítja és vakká teszi őket. Éveken keresztül bolyonganak a világban világtalanul, egy fontos lépést azonban már megtettek. Felismerték saját vakságukat, és ez lesz a kulcs, hogy végül visszanyerjék szemük világát.

Az ifjak vaksága képletes. Egyiküket az irigység vakította el, másikukat az önsajnálat, a harmadik a szűklátókörűség és az anyagiasság csapdájába esett, a negyedik látását az esztelen szenvedély vette el. Közben keserűen panaszolják, miképpen vakultak meg, és keresik a gyógyírt – azzal azonban már tisztában vannak, hogy vakságuk oka önmagukban rejlik, és csak saját maguk szerezhetik vissza tisztánlátásukat. Ha magunkénak érezzük a szellem szabadságának forradalmát, akkor kezdjük ezt ott, ahol a legnagyobb hatalmunk van: saját szellemünk felszabadításával.

Az igazságért olykor harcolni kell, de sokszor magunkkal, és nem valaki mással. Meggyőződéseink vállalásához ma is bátorság kell. A bátorság azonban nem egyenlő mások megsértésével, bántásával vagy semmibe vételével. A gondolkodás úttörőit minden korban gyanakvóan fogadta a közvélemény – de ez még nem jelenti azt, hogy minden másképp gondolkodó korszakalkotó zseni lenne.

Mielőtt lángelmévé válnánk, csakugyan fel kell nyitnunk a szemünket. De nem valami szlogenszerű „eltitkolt igazságra” kell rácsodálkoznunk, hanem legelőször a legegyszerűbbre, a szókratészi „tudom, mit nem tudok” bölcsességére. Fogadjuk meg egy másik nagy tanító, Konfuciusz tanácsát, és még mielőtt gyorsított eljárásban bölccsé akarnánk válni, szeressük meg a tanulást. Az önálló gondolkodás nemcsak pallérozza az elménket, hanem felelőssé tesz önmagunk, saját életünk iránt. Lehetőséget ad, hogy valóban saját döntéseket hozzunk. Szerző Klebercz Orsolya Cimkék Giordano Bruno

Értelem és intuíció – Fedezd fel és használd egyszerre a jobb és a bal agyféltekéd erőit!

2018, február 5 - 10:45
Workshop Kezdete 2018.03.03. szombat 10:00 Vége 2018.03.03. szombat 17:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest Részvételi díj 5000 Ft Kedvezmény Diákoknak 3500 Ft Értelem és intuíció – Fedezd fel és használd egyszerre a jobb és a bal agyféltekéd erőit!

• Agyféltekék összekapcsolása kineziológiai módszerekkel
• Kulcs a hatékony tanuláshoz és problémamegoldáshoz: elemzés és lényeglátás egysége
• A jobb agyfélteke erői: kreativitás és szépség, empátia és boldogság, „itt és most” élni

Agyunk két agyféltekére oszlik, amelyek eltérő módon vesznek részt a mentális és érzelmi életünkben: a bal agyfélteke például inkább racionális, a jobb pedig intuitív. Ideális esetben az agy egységes egészként funkcionál, a bal és a jobb agyféltekés működésmód is erős és kiegészítik egymást. Gyakran azonban az egyik „oldalt” szívesebben használjuk, egyik-másik képességünk fejletlenebb, ráadásul a két agyfélteke között sokszor akadozik a kapcsolat, ezért csak korlátozottan férünk hozzá az erőikhez: így „féloldalasan” tanulunk, gondolkodunk, kommunikálunk, alakítjuk és éljük az életünket.

A workshop során megismerjük és magunkban is felfedezhetjük a két agyféltekéhez kapcsolódó képességeket. A tréning sok gyakorlattal segíti a bal és a jobb oldal erőinek felszínre hozását és összekapcsolását, ami fontos ahhoz, hogy teljesebben lássuk az életünk helyzeteit és a céljaink eléréséhez minden képességünket összhangban és egyszerre használhassuk.

Ajánljuk mindenkinek:
• aki érzi, hogy többre lenne képes, de nem találja hozzá a „kulcsot”
• aki szeretne jobban tanulni, írni, vizsgázni
• aki alkotómunkát végez
• aki emberekkel foglalkozik, tanít, nevel, kommunikál
• aki túlságosan „fej” ember, és szeretne oldottabban élni
• aki túlságosan „szív” ember, és a logikus képességeit is többet szeretné használni
• aki néha „fej”, néha „szív” ember, de egyszerre mindkettő szeretne lenni
• aki szeretné jobban megérteni és akár javítani saját mentális és érzelmi működését


Kérjük, amennyiben szeretnél részt venni a workshopon, legkésőbb a programot megelőző csütörtök éjfélig regisztrálj e-mailben a programra.
Információ és jelentkezés: regisztracio[kukac]ujakropolisz.hu

Előadó Dr. Nagy Alinda Klatsmányi Péter önirányítás Önismeret

Vedd kezedbe az életed!

2018, január 30 - 11:20
Filozófiai kurzus Kezdete 2018.02.26. hétfő 18:30 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest Részvételi díj 4500 Ft/hó Kedvezmény 2500 Ft/hó diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak, álláskeresőknek Vedd kezedbe az életed! Cselekvő filozófia - kurzus gyakorlatokkal

Óvoda, általános, középiskola, bulik, barátok, esetleg egyetem, vizsgák, még több buli, diploma. Álláskeresés, talán pár év külföld, lakás, autó, házasság, gyerek(ek?) ... felnevelni, iskolázni, az életre nevelni ... unokák, nyugdíj … 

Tényleg csak ennyi?

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján! 

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás. A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

Aki kérdez: a bennünk élő örök kereső.
Aki válaszol: négyezer év bölcsei és gondolkodói.
Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Mennyi időt vesz igénybe? Heti 2-2,5 órát, plusz a kurzust kiegészítő opcionális programok.
Milyen előképzettséget igényel? Semmilyet. Ha kérdéseid vannak és nyitott vagy a világra, itt a helyed.
Meddig lehet csatlakozni? Március 12-ig. Az első alkalom mindenkinek díjtalan.
Mikor ér véget? Valamikor júniusban, a csoport haladási ritmusától függően.

Jelentkezem!

Főbb témáink:
 • Természeti filozófia. Az ember és a világegyetem; a természet hét elve
 • Az ősi India bölcsessége: Dharma és Karma, a tudat ébredése és a belső harc a Bhagavad-gíta alapján
 • Tibeti misztikus tanítások - A Csend hangja
 • Buddhista filozófia - Buddha élete és tanításai
 • Kínai bölcsesség; Konfuciusz: az etika mint a társadalmi rend alapja
 • Egyiptomi nézetek az életről és a túlvilágról - Ani, Ptahhotep stb. tanításai
 • Platón: igazságosság és szabadság. Mi a valóság, és hogyan szabaduljunk meg az illúzióktól? A barlanghasonlat. 
 • Arisztotelész: az etikai értékek és a boldogság keresése
 • Róma, a sztoikus filozófia: mi az, ami a körülményektől függetlenül rajtunk múlik?
 • A szépség, a zene és a filozófia, mint a bölcsesség három megközelítése - Újplatonikusok
 • Az ember és a társadalom, a társadalmi harmóniát segítő tényezők Platón alapján
 • Az ember és a történelem. Történelmi ciklusok és belső fiatalság. Változtathatunk-e a világon?
 • Pszichológiai gyakorlatok: emlékezet, összpontosítás, figyelem, képzelet

Részletes tematika

A filozófia hasznos útitárs egész életünkben. Önismeretre tanít, és arra, hogy hogyan fejlesszük a főbb emberi képességeinket, a lényeglátást, a szeretetet és az akaratot, és hogy általuk hogyan tudunk jobbítani a világon, amelyben élünk. Talán még az olyannyira keresett boldogsághoz is közelebb visz minket.

Ez a kurzus lehetőséget teremt, hogy…
 • szélesítsd az emberről alkotott nézeteidet és tudásodat,
 • jobban megértsd az érzéseidet, ami belső stabilitáshoz vezet,
 • friss szemmel nézz önmagadra és az életcéljaidra,
 • jobban megérts másokat és együttérzőbbé válj,
 • fejleszd a gondolkodási és a döntési képességet,
 • felismerd a közös emberi értékeket, és segíts megerősíteni őket,
 • módszereket találj a hétköznapi problémák megoldására és a félelmek leküzdésére,
 • felülkerekedj néhány kételyen, és jobban eligazodj saját belső világodban,
 • megértsd az emberi együttélés nehézségeit: mi okozza őket, és mi kell a megoldásukhoz,
 • a hétköznapjaidat olyan új eszményekkel, ismeretségekkel és tapasztalatokkal gazdagítsd, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan képezd és alakítsd önmagad.
Előadó Nagy Ildikó Kovács Péter

Café Szókratész: Változni - de hogyan?

2018, január 28 - 11:55
Filozófiai kávéház Kezdete 2018.02.24. szombat 15:00 Vége 2018.02.24. szombat 17:30 Helyszín Jurányi Suterene, Csalogány u. 45. Helyszín link /kozpont/budapest Részvételi díj Díjtalan Café Szókratész: Változni - de hogyan?

A változás jó, a változás fontos, a változás elkerülhetetlen.

A változás elkerülhetetlen, de nem mindegy, hogyan állunk hozzá. Ha csak tűrünk és panaszkodunk, idő előtt megöregszünk. A tudatos változás viszont segít megőrizni a lelki frissességünket, és az élethez szükséges tetterőt.

A változás fontos, de nem mindig kellemes. Sokszor nem vagyunk urai a történéseknek, de mindig van módunk megválasztani a szemléletünket és a gondolkozásunkat, és mindig van lehetőségünk tanulni, új képességeket fejleszteni és új szokásokat beépíteni. Gyakran már ez is elég, hogy a környezetünkben is elinduljanak a vágyott pozitív változások.

Változni jó, de nem könnyű. Nem elég jó célokat kitűzni, de meg kell találni a hozzá vezető lépéseket, kreatívan megoldani az útközben felmerülő nehézségeket, és ha elértük az áhított célt, meg is kell tudni tartani. Amikor viszont sikerül, nem csak új erőkkel, de egy  újfajta magabiztossággal is gazdagodunk. Azzal a tudattal, hogy "képes vagyok rá, ura vagyok az életemnek".

Mit tegyünk, hogy azokat a változásokat lássuk az életünkben, amelyeket szeretnénk? Mik az átalakulás útját álló nehézségek? Hogyan érjünk el tartós változásokat az életünkben? Neked van sikertörténeted, megszívlelendő tapasztalatod? Oszd meg másokkal, és hallgasd meg a többieket!

2018. első kávéházi beszélgetése a pozitív változások eléréséről és megtartásáról fog szólni klasszikus és modern filozófusok tanácsai nyomán.

Előadó Klebercz Orsolya Filozófiai kávéház

Maszkok és álarcok: ismerd meg önmagad! – gyakorlati szeminárium

2018, január 24 - 14:48
Szeminárium Kezdete 2018.02.24. szombat 15:00 Vége 2018.02.24. szombat 19:30 Helyszín FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15. Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj A szeminárium díja: 3000 Ft, kedvezménnyel 2000 Ft. Kedvezmény Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, egyesületünk tagjai, álláskeresők részére Maszkok és álarcok: ismerd meg önmagad! – gyakorlati szeminárium
 • Az átlényegülés művészete: hogyan találjunk rá valódi önmagunkra?
 • A szakrális maszk szerepe az ember tanításában
 • Papírmaszk-készítés és maszkos önismereti gyakorlatok

A színházban eredetileg alapeszköz volt a maszk, melynek segítségével a színészek láthatóvá tették a láthatatlan erőket és lelki jelenségeket. Ezzel felfedték a maszk mögötti világot, segítve a nézők önismeretét és fejlődését. A régi tudás morzsái őrződtek meg a karneváli hagyományban, amelyet a világ számos pontján igyekeznek életben tartani, vagy újra feléleszteni. Ezek az ünnepek ma is vonzóak, mert őriznek valamit egykori, közösséget megújító jellegükből.
A szeminárium résztvevőinek lehetősége lesz kipróbálni, hogyan lehet járni az átalakulás útját a koncentráció és a képzelet segítségével, valamint hogy milyen érzés maszkot ölteni, és részt venni a „karneválon”.

A karnevál hatalmas játék, amelyben talán sokkal többet fedezünk fel és mutatunk meg magunkból, mint bármikor, hisz mintha ezer lehetőség nyílna meg előttünk.
„Legyen mássá – hogy aztán teljesebb önmagává legyen...” Vekerdy Tamás

A workshop 19.30-ig tart egy szünettel.

A szemináriumot vezeti: Szabados Éva színész, színpadi játék tanár

A korlátozott létszám miatt regisztráció szükséges a gyor[kukac]ujakropolisz.hu e-mail címen. Határidő: február 23. péntek, 12.00

Előadó Szabados Éva

A szellem és gondolat szabadságának napja

2018, január 24 - 14:42
Beszélgetés Kezdete 2018.02.17. szombat 16:00 Helyszín FILO-Pont, Győr, Kálóczy tér 15. Helyszín link /kozpont/gyor Részvételi díj A belépés díjtalan. A szellem és gondolat szabadságának napja FILO-kávéház: Maszk mögül a világ – beszélgetés gyakorlatokkal
 • A maszkok mint az önmegismerés és átalakulás eszközei
 • Karnevál: megújulás a „minden lehetséges” nagy játékában
 • Ego és persona – avagy ki az ember?

A maszk évezredek óta az emberiség egyik fontos eszköze, amelynek különleges erőt tulajdonítottak. Jelentése és szerepe az ember teljességének kulcsa. Használták a misztériumszínházban, ahol a láthatatlan erőket fedte fel, de gyógyító szerepe is volt.
A február a farsang hónapja. A különleges, tavaszt megelőző időszakban egyszerre van jelen az elmúlás és a keletkezés. Ilyenkor lehetőségünk van a láthatatlan gyökerekig hatolni, és onnan merítve megújulni. A jelmezes felvonulások ma is népszerűek, hiszen nagyon izgalmas élmény megtapasztalni a „minden lehetséges” állapotát. De mit is keresünk valójában, amikor maszk mögé bújunk? Mi a különbség a maszk és az álarc között? Hogyan lehetne megragadni a bennünk lévő kettősséget: a látható és láthatatlan embert?

„Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat, de egy pillanatban lehull rólunk minden jelmez, és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja igazi jellemünket: az álarcosbál csak alkalmi lehet. S a találkozás egy jellem valódi sajátságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet.” (Márai Sándor)

„Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.” (Gárdonyi Géza)

Vezeti: Szabados Éva színész, színpadi játék tanár
 

Előadó Szabados Éva

FILO-CAFÉ

2018, január 16 - 20:48
Filozófiai kávéház Kezdete 2018.01.28. vasárnap 18:00 Vége 2018.01.28. vasárnap 20:00 Helyszín Ribillió kávézó és söröző, Székesfehérvár, Rózsa u. 1. Részvételi díj A részvétel ingyenes. FILO-CAFÉ Szerinted van véletlen? (sorsról és szabad akaratról)

Szerinted van véletlen? Vagy minden eleve elrendeltetett, és az embernek semmi más dolga sincsen, mint végigmenni azon az úton, amit a bolygók kijelöltek számára? Létezik-e szabad akarat, és ha igen, miben fedezhető fel az emberi szabadság? Hogyan határozható meg ennek a mértéke? Miért állítják a tapasztalt asztrológusok, hogy a csillagok meghatározzák az életünket, sorsunkat, és miért tanítja mégis a filozófia, hogy a bölcs uralkodik a csillagain?

Szerinted Fortuna tényleg vak, vagy az ember saját szerencséjének kovácsa? És hiszel abban, hogy a találkozások sorsszerűek?

Jósoltál, jósoltattál már? Ha igen, bekövetkezett? És ha igen, szerinted azért, mert be kellett következnie, vagy inkább az önbeteljesítő jóslatban hiszel? Megjelent-e a jóslatban a választás, a döntés szabadsága, vagy eleve úgy szólt, hogy ez és ez lesz?

Ilyen, és hasonló kérdésekről beszélgetnénk 2018 első Filo-Café találkozóján. Lehetőség lesz összevetni olvasmányainkat, különböző filozófiai tanításokat a Sors törvénye és a szabad akarat témájában, és természetesen egyéni történeteinket és tapasztalatainkat is megoszthatjuk egymással.

Előadó Grúsz Róbert Filo-Café Székesfehérvár

Vedd kezedbe az életed!

2018, január 15 - 22:17
Filozófiai kurzus Kezdete 2018.02.21. szerda 18:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A tanfolyam havidíja 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Vedd kezedbe az életed! Tudás és tett a mindennapokban – tanfolyam gyakorlatokkal

Születés, óvoda, iskola …kérdések válaszok nélkül… bulik, barátok, esetleg egyetem, nyelvvizsga, diploma, álláskeresés …válaszok kérdések nélkül… talán külföld, lakás, autó, házasság, gyerek(ek), felnevelni, elengedni, unokák, nyugdíj …kérdések már nincsenek…

 

Tényleg csak ENNYI?
 

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján!

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, a tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás....
A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

Aki kérdez: a bennünk élő örök kereső.
Aki válaszol: négyezer év bölcsei és gondolkodói.
Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Mennyi időt vesz igénybe? Heti 2-2,5 órát, plusz a kurzust kiegészítő opcionális programok.
Milyen előképzettséget igényel? Semmilyet. Ha kérdéseid vannak és nyitott vagy a világra, itt a helyed.
Meddig lehet csatlakozni? Február 21-ig. Az első alkalom mindenkinek díjtalan.
Mikor ér véget? Május végén-június elején, a csoport haladási ritmusától függően.

Tematika, további részletek:
www.ujakropolisz.hu/Programok/Filozófiakurzusok

Az első öt alkalom témái:

1.) január 24. szerda, 18.30
Bevezető alkalom és előadás - Van-e életrecept?

2). január 31. szerda, 18.30
Mi rejlik még benned? A kozmosz és az ember hét dimenziója

3.) február 7. szerda, 18.30
Amikor a harc benned zajlik - miért érdemes küzdeni?

4.) február 14. szerda, 18.30
Sorsod a kezedben - de hogyan?

5.) február 21. szerda, 18.30
Többre vágysz a hétköznapi életnél? Milyen út van még?

A kurzus havi díja 3500 Ft/hó, diákoknak 2500 Ft/hó. Az első alkalom díjtalan.

 

Előadó Balda Edit Bán Krisztián

Vedd kezedbe az életed!

2018, január 15 - 22:14
Filozófiai kurzus Kezdete 2018.02.14. szerda 18:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A tanfolyam havidíja 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Vedd kezedbe az életed! Tudás és tett a mindennapokban – tanfolyam gyakorlatokkal

Születés, óvoda, iskola …kérdések válaszok nélkül… bulik, barátok, esetleg egyetem, nyelvvizsga, diploma, álláskeresés …válaszok kérdések nélkül… talán külföld, lakás, autó, házasság, gyerek(ek), felnevelni, elengedni, unokák, nyugdíj …kérdések már nincsenek…

 

Tényleg csak ENNYI?
 

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján!

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, a tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás....
A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

Aki kérdez: a bennünk élő örök kereső.
Aki válaszol: négyezer év bölcsei és gondolkodói.
Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Mennyi időt vesz igénybe? Heti 2-2,5 órát, plusz a kurzust kiegészítő opcionális programok.
Milyen előképzettséget igényel? Semmilyet. Ha kérdéseid vannak és nyitott vagy a világra, itt a helyed.
Meddig lehet csatlakozni? Február 21-ig. Az első alkalom mindenkinek díjtalan.
Mikor ér véget? Május végén-június elején, a csoport haladási ritmusától függően.

Tematika, további részletek:
www.ujakropolisz.hu/Programok/Filozófiakurzusok

Az első öt alkalom témái:

1.) január 24. szerda, 18.30
Bevezető alkalom és előadás - Van-e életrecept?

2). január 31. szerda, 18.30
Mi rejlik még benned? A kozmosz és az ember hét dimenziója

3.) február 7. szerda, 18.30
Amikor a harc benned zajlik - miért érdemes küzdeni?

4.) február 14. szerda, 18.30
Sorsod a kezedben - de hogyan?

5.) február 21. szerda, 18.30
Többre vágysz a hétköznapi életnél? Milyen út van még?

A kurzus havi díja 3500 Ft/hó, diákoknak 2500 Ft/hó. Az első alkalom díjtalan.

 

Előadó Balda Edit Bán Krisztián

Vedd kezedbe az életed!

2018, január 15 - 22:13
Filozófiai kurzus Kezdete 2018.02.07. szerda 18:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A tanfolyam havidíja 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Vedd kezedbe az életed! Tudás és tett a mindennapokban – tanfolyam gyakorlatokkal

Születés, óvoda, iskola …kérdések válaszok nélkül… bulik, barátok, esetleg egyetem, nyelvvizsga, diploma, álláskeresés …válaszok kérdések nélkül… talán külföld, lakás, autó, házasság, gyerek(ek), felnevelni, elengedni, unokák, nyugdíj …kérdések már nincsenek…

 

Tényleg csak ENNYI?
 

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján!

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, a tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás....
A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

Aki kérdez: a bennünk élő örök kereső.
Aki válaszol: négyezer év bölcsei és gondolkodói.
Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Mennyi időt vesz igénybe? Heti 2-2,5 órát, plusz a kurzust kiegészítő opcionális programok.
Milyen előképzettséget igényel? Semmilyet. Ha kérdéseid vannak és nyitott vagy a világra, itt a helyed.
Meddig lehet csatlakozni? Február 21-ig. Az első alkalom mindenkinek díjtalan.
Mikor ér véget? Május végén-június elején, a csoport haladási ritmusától függően.

Tematika, további részletek:
www.ujakropolisz.hu/Programok/Filozófiakurzusok

Az első öt alkalom témái:

1.) január 24. szerda, 18.30
Bevezető alkalom és előadás - Van-e életrecept?

2). január 31. szerda, 18.30
Mi rejlik még benned? A kozmosz és az ember hét dimenziója

3.) február 7. szerda, 18.30
Amikor a harc benned zajlik - miért érdemes küzdeni?

4.) február 14. szerda, 18.30
Sorsod a kezedben - de hogyan?

5.) február 21. szerda, 18.30
Többre vágysz a hétköznapi életnél? Milyen út van még?

A kurzus havi díja 3500 Ft/hó, diákoknak 2500 Ft/hó. Az első alkalom díjtalan.

 

Előadó Balda Edit Bán Krisztián

Vedd kezedbe az életed!

2018, január 15 - 21:56
Filozófiai kurzus Kezdete 2018.01.31. szerda 18:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A tanfolyam havidíja 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Vedd kezedbe az életed! Tudás és tett a mindennapokban – tanfolyam gyakorlatokkal

Születés, óvoda, iskola …kérdések válaszok nélkül… bulik, barátok, esetleg egyetem, nyelvvizsga, diploma, álláskeresés …válaszok kérdések nélkül… talán külföld, lakás, autó, házasság, gyerek(ek), felnevelni, elengedni, unokák, nyugdíj …kérdések már nincsenek…

 

Tényleg csak ENNYI?
 

Ha te is úgy gondolod, hogy ennél többről szól az élet, akkor vedd kezedbe, és indulj el a cselekvő filozófia útján!

Tizenkét téma, ami a sürgős ügyek helyett a fontos témákat feszegeti: kik vagyunk, miért élünk, és főleg mit tehetünk, hogy az életünk gazdagabb, a kapcsolataink őszintébbek, a tetteink gyümölcsözőbbek legyenek, egy olyan világban, amire azért ráfér a jobbítás....
A heti alkalmakon előadás, beszélgetés és gyakorlatok váltják egymást, amelyekkel próbára teheted a filozófiai életmód tanításait és alkalmazhatóságát.

Aki kérdez: a bennünk élő örök kereső.
Aki válaszol: négyezer év bölcsei és gondolkodói.
Ha beválik, jobban látod majd, mi minden rejlik még benned, másokban és a világban.

Mennyi időt vesz igénybe? Heti 2-2,5 órát, plusz a kurzust kiegészítő opcionális programok.
Milyen előképzettséget igényel? Semmilyet. Ha kérdéseid vannak és nyitott vagy a világra, itt a helyed.
Meddig lehet csatlakozni? Február 21-ig. Az első alkalom mindenkinek díjtalan.
Mikor ér véget? Május végén-június elején, a csoport haladási ritmusától függően.

Tematika, további részletek:
www.ujakropolisz.hu/Programok/Filozófiakurzusok

Az első öt alkalom témái:

1.) január 24. szerda, 18.30
Bevezető alkalom és előadás - Van-e életrecept?

2). január 31. szerda, 18.30
Mi rejlik még benned? A kozmosz és az ember hét dimenziója

3.) február 7. szerda, 18.30
Amikor a harc benned zajlik - miért érdemes küzdeni?

4.) február 14. szerda, 18.30
Sorsod a kezedben - de hogyan?

5.) február 21. szerda, 18.30
Többre vágysz a hétköznapi életnél? Milyen út van még?

A kurzus havi díja 3500 Ft/hó, diákoknak 2500 Ft/hó. Az első alkalom díjtalan.

 

Előadó Balda Edit Bán Krisztián

Időgazdálkodás workshop

2018, január 15 - 21:04
Workshop Kezdete 2018.03.03. szombat 14:00 Vége 2018.03.03. szombat 19:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj 3500 Ft Kedvezmény Diákoknak 2500 Ft Időgazdálkodás workshop Vállalj felelősséget az idődért!

Az időhöz való viszonyulásunk egy tanult folyamat eredménye, amely tulajdonképpen meghatározza hétköznapi életünket.
Tudatos döntéseink viszont kiemelhetnek erről a szintről, és egy magasabb nézőpontot, valamint önismeretet adva győzelmekhez juttathatnak minket.
Az időgazdálkodás az időnk beosztásán túl magában foglalja céljaink meghatározását és a célok eléréséhez szükséges folyamat kidolgozását is.

• Annyi időt töltünk a céljainkkal, amennyire azok fontosak nekünk?
• Halogatjuk feladataink elvégzését?
• Döntünk vagy sodródunk?

A szemináriumon beszélünk ezekről a kérdésekről és az idő értékéről, továbbá áttekintjük az időperspektívákat, a döntés fontosságát, a célok tulajdonságait.
Az időgazdálkodás egy módszere, az időrablók elemzése és néhány konkrét feladat is a segítségünkre lesz abban, hogy alkalmazható tudáshoz jussunk.

Régen egy híres filozófus azt mondta, hogy „Minden a másé, csak az idő a miénk." Vedd hát a kezedbe az irányítást, és legyen az életed olyan, amilyennek valóban szeretnéd! Ehhez kívánunk segítséget nyújtani szemináriumunkkal. Gyere el, próbáld ki, alkalmazd!

Kérjük, amennyiben szeretnél részt venni a workshopon, legkésőbb a programot megelőző csütörtök éjfélig regisztrálj e-mailben a programra.
Információ és jelentkezés: szfvar[kukac]ujakropolisz.hu

Előadó Kalincsák Tibor

A szellem és a gondolat szabadságának napja

2018, január 15 - 20:53
Előadás beszélgetéssel Kezdete 2018.02.16. péntek 18:00 Vége 2018.02.16. péntek 20:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj A programon a részvétel ingyenes. A szellem és a gondolat szabadságának napja

1. Az emberi gondolkodás forrásai, eszközei és korlátai

- Giordano Bruno, világképe és módszertana

- Az emberi megismerés szintjei és korlátai

- Hogyan fejlesszük megismerési képességeinket?


Giordano Bruno reneszánsz kori filozófus korunk gondolkodóit is megdöbbentő állításokat tett a világegyetemről. Kepler és Galilei előtt írt arról, hogy a föld két végén lapított gömb alakú, hogy forog a tengelye körül és kering saját istene, a Nap körül. Leírta, hogy ez a keringési pálya nem szabályos kör alakú, és beszélt a végtelen univerzumról, ahol minden csillag körül bolygók keringenek, és nem zárta ki azt, hogy ezeken ugyanúgy lehet élet, mint a mi földünkön. 

Ma talán az első science fiction írónak tartanánk, kinek vízióit igazolta a tudomány, mint ahogyan a Verne által megálmodott űrrepülés és vízalatti utazás is megvalósult. De Bruno állításai nem a fantázia szülöttei voltak. Saját állítása szerint kutatásai és az tették lehetővé felismeréseit, hogy magas szintre emelte a megismerési képességeit. 

Ma már közismert az az állítás, hogy az emberek többsége potenciális mentális képességeinek csak töredékét használja, a mesterséges intelligencia kutatói pedig bebizonyították, hogy a legtöbb ember még csak nem is racionális, mert alapvető logikai kapcsolatokat sem vagyunk képesek felismerni. Inkább érzések és mintázatok segítenek az életben eligazodni, többé-kevésbé helyes döntéseket hozni.


De milyen megismerési képességei vannak az embernek a filozófia nagyjai szerint? Van-e eszközünk megismerni például azt, ami a korlátolt hétköznapi elmével felfoghatatlan? Milyen képességeket használnak a legnagyobb művészek, tudósok, vallási tanítók, azok, akik meghatározó gondolkodói az emberi kultúrtörténetnek?


Brunoból indulva, kiegészítve arisztotelészi és újplatonikus tanításokkal és a keleti emberképpel, ezekre a kérdésekre keressük a választ.


2. A szellemi és az anyagi világ kapcsolata a geometriában

- A kör négyszögesítése

- A vitruvius-i ember

- A katedrálisok építészete


A tudománytörténetben legtöbbször úgy találkozunk a kör négyszögesítésével, mint az a geometriai probléma, amely sok nagy nevet foglalkoztatott. Olyanok kísérelték megtalálni a megoldását, mint pl. Arkhimédész, Leonardo vagy Platón. Mint tudjuk, a feladatnak csak közelítő megoldása van. Az is elég hosszadalmas, ha csak szerkesztéssel szeretnénk megoldani, mint ahogy ehhez Platón is ragaszkodott. Ennek ellenére katedrálisok és más fontosabb építmények alaprajzában, arányaiban szerepel. Miért volt ilyen fontos ez az ókorban és a középkorban is? Vagy elégedjünk meg azzal, hogy eleink nagyon ráértek, és szerették bonyolítani életüket?

Előadó Grúsz Róbert Bán Krisztián

Hangfürdő tibeti hangtálakkal és gonggal

2018, január 15 - 19:33
Környezettisztítási akció Kezdete 2018.02.24. szombat 18:00 Vége 2018.02.24. szombat 19:30 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj 2000 Ft Hangfürdő tibeti hangtálakkal és gonggal

Kóstolj bele ezen a hangfürdőn a tibeti hangtálak, gongok és egyéb hangszerek rezgéseinek támogatásába. Tapasztald meg a hangok tisztító, blokkoldó és relaxáló hatását.

A harmonikus rezgések jótékonyan hatnak a belső egyensúlyunk megteremtésére, a lelki békénk megtartására, energiatartalékaink feltöltésére.
Testi szinten a test öngyógyító képességét tudják támogatni, erősíteni. Ezzel a már meglévő fájdalmak vagy tünetek enyhülhetnek, a felépülés ideje rövidülhet.
Érzelmi szinten a lelkünkkel kerülhetünk szorosabb kapcsolatba, elengedhetünk régi, fájó sérelmeket, megrázkódtatásokat, vagy éppen az aktuális lelkiállapotunkat tudjuk emelni, egyensúlyba hozni.
Mentális szinten kiléphetünk a hétköznapi élet rohanásából, ellazulhatunk, lelassulhatunk és megszabadulhatunk a stressztől.

Ellenjavallat: szívritmus-szabályzó, epilepszia, várandós állapot, pszichiátriai betegség.

A hangfürdőre kényelmes ruhában gyere, és hozz magaddal polifoamot vagy takarót.
A program zavartalansága érdekében kérünk, érkezz pontosan.

A hangfürdőt Sárközi Krisztián tartja.
 

A korlátozott helyek miatt bejelentkezés szükséges az szfvar[kukac]ujakropolisz.hu e-mail címen.

Fedezd fel és használd egyszerre a két agyféltekéd erőit!

2018, január 15 - 19:13
Workshop Kezdete 2018.02.18. vasárnap 10:00 Vége 2018.02.18. vasárnap 17:00 Helyszín Kairosz Kultúrműhely, Székesfehérvár, Megyeház utca 22/a Helyszín link /kozpont/szekesfehervar Részvételi díj 5000 Ft Kedvezmény Diákoknak 3500 Ft Fedezd fel és használd egyszerre a két agyféltekéd erőit! ÉRTELEM és INTUÍCIÓ

• Agyféltekék összekapcsolása kineziológiai módszerekkel
• Kulcs a hatékony tanuláshoz és problémamegoldáshoz: elemzés és lényeglátás egysége
• A jobb agyfélteke erői: kreativitás és szépség, empátia és boldogság, „itt és most” élni

Agyunk két agyféltekére oszlik, amelyek eltérő módon vesznek részt a mentális és érzelmi életünkben: a bal agyfélteke például inkább racionális, a jobb pedig intuitív. Ideális esetben az agy egységes egészként funkcionál, a bal és a jobb agyféltekés működésmód is erős és kiegészítik egymást. Gyakran azonban az egyik „oldalt” szívesebben használjuk, egyik-másik képességünk fejletlenebb, ráadás...ul a két agyfélteke között sokszor akadozik a kapcsolat, ezért csak korlátozottan férünk hozzá az erőikhez: így „féloldalasan” tanulunk, gondolkodunk, kommunikálunk, alakítjuk és éljük az életünket.

A workshop során megismerjük és magunkban is felfedezhetjük a két agyféltekéhez kapcsolódó képességeket. A tréning sok gyakorlattal segíti a bal és a jobb oldal erőinek felszínre hozását és összekapcsolását, ami fontos ahhoz, hogy teljesebben lássuk az életünk helyzeteit és a céljaink eléréséhez minden képességünket összhangban és egyszerre használhassuk.

Ajánljuk mindenkinek:
• aki érzi, hogy többre lenne képes, de nem találja hozzá a „kulcsot”
• aki szeretne jobban tanulni, írni, vizsgázni
• aki alkotómunkát végez
• aki emberekkel foglalkozik, tanít, nevel, kommunikál
• aki túlságosan „fej” ember, és szeretne oldottabban élni
• aki túlságosan „szív” ember, és a logikus képességeit is többet szeretné használni
• aki néha „fej”, néha „szív” ember, de egyszerre mindkettő szeretne lenni
• aki szeretné jobban megérteni és akár javítani saját mentális és érzelmi működését


Kérjük, amennyiben szeretnél részt venni a workshopon, legkésőbb a programot megelőző csütörtök éjfélig regisztrálj e-mailben a programra.
Információ és jelentkezés: szfvar[kukac]ujakropolisz.hu

 

Előadó Klatsmányi Péter

Dobog, dobog… tudod, mit üzen?

2018, január 9 - 11:05
Előadás gyakorlatokkal Kezdete 2018.02.24. szombat 16:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest Részvételi díj 1500 Ft, kedvezménnyel: 1000 Ft Kedvezmény Diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, egyesületünk tagjai, álláskeresők részére Dobog, dobog… tudod, mit üzen? előadás a Szívről gyakorlatokkal

Érez, döntéseket hoz és emlékszik is. Az egyiptomitól a kínaiig minden ősi kultúrában megtaláljuk kitüntetett szerepét. A ma öt elemként ismert rendszerben (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz) a Tűzhöz kapcsolódik, amely a melegség forrása. Ezen az estén orvosi és szimbolikus szemmel is megismerkedünk belső motorunkkal.

Előadó Dr. Németh István

A filozófiával összeférhetetlen a gyűlölet

2018, január 9 - 11:00
Beszélgetés Kezdete 2018.02.17. szombat 16:00 Helyszín Főnix Kultúrműhely, Budapest, VIII. Rigó u. 6–8. Helyszín link /kozpont/budapest A filozófiával összeférhetetlen a gyűlölet

A reneszánsz mintakép, Giordano Bruno inspirálta beszélgetésünkön együtt keressük, hogy vajon mi minden áll mindennapi együttműködésünk útjába, és hogyan léphetünk előrébb a közösségalkotásban.

  Előadó Rusznák György Révész Angéla Filozófia Giordano Bruno